Naam

Functie

Email

Marco Banning

Voorzitter

marcowbanning@gmail.com

Klaas Pranger

Penningmeester

k.pranger@home.nl

Dennis de Wit

Secretaris

rkvvdeplakkers@gmail.com

Oscar de Boer

Algemene Zaken