Naam

Functie

Email

Marco Banning

Voorzitter

marcowbanning@gmail.com

Klaas Pranger

Penningmeester

k.pranger@home.nl

Theo Weidenaar

Secretaris

rkvvdeplakkers@gmail.com

Roberto Spoelstra

Algemeen

Roberto.spoelstra@home.nl

John uit oude Groeneveld

Technische Commisie

john.margriet@hetnet.nl