Het was op een verjaardagsvisite in augustus 1973 dat er weer eens werd gesproken over volleybal. Wij trainden namelijk bij Olympus in de Sipkesmavo (inmiddels allang afgebroken) Wij waren niet zo enthousiast over de trainingen en meenden, dat we het zelf ook zouden kunnen. Wij zijn met enkelen bijeengekomen bij Hotel Jikke Ozinga en na verschillende punten te hebben doorgenomen, werd op 23 augustus een nieuwe vereniging opgericht, nog zonder naam, want wij wilden gewoon als broers en zwagers lekker spelen. Wij huurden op maandagavond de gymzaal van de Bonifatiusschool voor 1 ? uur. Het ploegje bestond uit: Joop Smit-Anton Smit-Henk Poiesz-Wim Poiesz-Harry Hamersma-Jan Eldering. Het bleek al gauw dat dit uitgebreid moest worden en werden enkele vrienden gevraagd. Hierbij was Tony Siemonsma, die ons kwam vertellen wat wel en niet mocht en hij leerde ons hoe wij moesten spelen.

Al gauw meenden enkelen dat wijbest konden meedoen aan de competitie. Toen werd de naam de Plakkers gekozen. Deze naam had een dubbele betekenis. Wij schreven ons in bij de Nevobo, gaven ons op voor de competitie, kregen een echt tenue en speelden. Toen bleek dat er een echte trainer moest komen. Na enkele jaren kwam mijn broer Julius de Plakkers versterken en hij heeft de trainingen verzorgd. Dit ging prima en het deelnemersaantal was zodanig, dat wij met twee teams aan de competitie konden deelnemen. Er zijn een aantal jaren geweest, dat dit best moeilijk is geweest, want op een gegeven moment waren er nog maar 16 leden.. Verscheidene leden haakten af wegens hun leeftijd, verhuizing of ze hadden gekozen voor een andere sport.Met de komst van Piet Smit (oomzegger) is er nieuw bloed bij de Plakkers gekomen. Veel jongeren melden zich. Dit waren vaak jongens die van verenigingen kwamen, die net als wij meenden het zelf te kunnen doch moest opdoeken. De Plakkers is een bloeiende vereniging Wij kenmerkten ons als vriendenploeg, die beslist wel van een feestje hielden. De jubilea welke wij hebben gevierd, zijn bij velen bekend.In de competitie wordt leuk gespeeld. Het plezier in het spel is het belangrijkste. Zelf ben ik zo?n 26 jaar lid geweest en heb alle bestuursfuncties doorlopen. Bij mijn afscheid ben ik benoemd als ere-lid, wat ik zeer op prijs heb gesteld. Wij hebben bij de oprichting niet kunnen denken, dat het een vereniging zou worden, die bijna 30 jaar bestaat.Ik wens de Plakkers veel succes toe.

Joop Smit